МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ
Image

Ямар илгээмжийг татвараас чөлөөлөх вэ?

Гаалийн тариф, Гаалийн татварын тухай хуулийн 38.1.15-д "нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг арав дахин нэмэгдүүлснээс дээшгүй үнийн дүнтэй, ижил төрлийн хоёроос илүүгүй бараа бүхий хувь хүний нэр дээр илгээсэн улс хоорондын шуудангийн илгээмж”-ийг, НӨАТ-н хуулийн 13-р зүйлд “Нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг арав дахин, зөөврийн компьютерийн хувьд гуч дахин нэмэгдүүлснээс тус тус дээшгүй үнийн дүнтэй, ижил төрлийн хоёроос илүүгүй бараа бүхий хувь хүний нэр дээр илгээсэн улс хоорондын шуудангийн илгээмж”-ийг татвараас чөлөөлнө гэж заасан байгаа. Энэ хоёр хуулийн дагуу улсын хилээр нэвтэрч буй илгээмж нь 2 үндсэн хэмжигдхүүнээс хамаарч гаалийн болон нэмүү өртгийн албан татвараас чөлөөлөх асуудлыг шийдвэрлэх бүрэн боломжтой болсон. Засгийн газраас хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 240 мянган төгрөгөөр тогтоосон байгаа. Үүний дагуу 2 сая 400 мянган төгрөгийн хувь хүний нэр дээр явуулсан илгээмжийг татвар төлөхгүйгээр авах боломжтой гэсэн үг.

Дэлгэрэнгүй...
Image

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь үйлчилгээ эрхлэгч

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь үйлчилгээ эрхлэгч, хэрэглэгчдэд мэдээ мэдээллийг цаг тухайд нь хүргэх зорилгоор www.crc.gov.mn цахим ...

Дэлгэрэнгүй ...
Image

НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА

CareGo.BiZ - Энэ вебсайтын гол утга санаа бол хүмүүсийг өвчин эмгэгээс зайлсхийхэд нь туслах зорилготой юм. Зорилго нь уламжлалт болон орчин үеийн эмийн аргачлал, практикийг харьцуулах замаар нэвтрүүлэх явдал юм.

Дэлгэрэнгүй ...
Image